Hoe we werken

Hierop ligt onze focus

Scope en werkgebied

Keuzes maken is soms moeilijk maar noodzakelijk. Hoe graag we ook zouden willen, we kunnen nu eenmaal niet álle ontwikkelopgaven oppakken. Wij richten ons daarom met name op woningbouwprojecten met een programma van 20 tot 100 woningen. Onze focus ligt op nieuwbouw, herontwikkeling en revitalisatie van woonomgevingen. Nieuwbouwwoningen en appartementenbouw zijn ons specialisme, maar wij beseffen dat voor een leefbare woonwijk meer nodig is. Vastgoed voor studentenhuisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, kantoren, bedrijfsgebouwen, distributiecentra, retail en leisure maken daarom ook deel uit van onze ontwikkelactiviteiten. Evenals het herbestemmen van monumenten. Wij gaan voor een totaalaanpak!

Onze mening is dat je als ontwikkelaar moet begrijpen wat er speelt binnen je werkgebied. Daarom kiezen we er bewust voor om ons werkgebied af te bakenen en relatief dicht bij huis te blijven. Ons werkgebied spreidt zich daarom uit over de provincie Limburg, met een focus op de grotere steden.

Samen met partners

Vastgoedontwikkeling kenmerkt zich door grote investeringen en soms aanzienlijke risico’s. Voor een enkele partij kan dit er toe leiden dat projecten regelmatig onhaalbaar zijn. Door samen te werken kunnen investeringen worden gedeeld en risico’s worden beperkt. Wij werken daarom regelmatig samen met andere ontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties en gemeenten om op die manier projecten haalbaar te maken. Hierin ligt voor ons de uitdaging.

Duurzaamheid

Groen denken is een integraal onderdeel van onze organisatie, onze werkzaamheden en onze projecten. En daarmee doelen we natuurlijk niet op de kleur van ons bedrijfslogo. Wij bouwen letterlijk en figuurlijk aan een gezonde toekomst en zijn er van overtuigd dat gezond bouwen begint en eindigt bij duurzaam ontwikkelen. Het woon- en leefgenot van toekomstige bewoners staat centraal in onze bedrijfsfilosofie, het is zelfs één van onze kernwaarden. Hier doen wij dus geen enkele concessie aan.


Maar hoe pakken wij dit in de praktijk aan? Om te beginnen leggen wij de lat hoger dan de geldende duurzaamheidsnormen. Wij zetten hoger in dan de geldende BENG-eisen (Bijna EnergieNeutraal Gebouw) en MPG-normen (MilieuPrestatie Gebouwen). Daarbij nemen wij onze ontwikkelpartners mee in concrete ambities per project. Bij gebiedsontwikkelingen kunnen wij pas echt het verschil maken. Wij zetten daarbij volop in op klimaatadaptiviteit en natuurinclusiviteit. Tot slot hebben wij onze voorliefde voor monumenten geërfd van ons zusterbedrijf Laudy Bouw & Ontwikkeling. Een monument klaarmaken voor een volgende levenscyclus is in beginsel al duurzaam.

Standaardisatie met ruimte voor diversificatie

Waarom iedere keer het wiel opnieuw uitvinden? Wij zien dat er bij de ontwikkeling van grondgebonden woningen onnodig veel tijd en geld wordt verspild om telkens weer op een grotendeels vergelijkbaar product uit te komen. Deze middelen investeren wij liever in het duurzamer maken van woningen. Daarnaast heeft standaardisering in de realisatiefase ook vele voordelen: een hogere kwaliteit en een kortere bouwtijd.

Door woningbouw te standaardiseren kan een optimaal en duurzaam product worden ontwikkeld met een hoge en constante kwaliteit. Maar we houden niet van een eenheidsworst, diversificatie is de trend. Daarom werken wij graag met het woonconcept PuurThuys van ons zusterbedrijf Laudy Bouw & Ontwikkeling. PuurThuys is een op prefab bouw gebaseerd duurzaam woonconcept voor grondgebonden woningen van 1 tot 3 bouwlagen. Kenmerkend voor PuurThuys is de hoge mate van vrijheid in het ontwerp van de gevel. Meer weten? Kijk op www.puurthuys.nl

Meer weten?

Roger Drummen

Manager Vastgoedontwikkeling